Interactiemodel en grafisch ontwerp voor de website van Waarborgfonds Sociale Woningbouw, ‘hoeder van de borg’ voor de volkshuisvesting.

Trendanalyse voor Waarborgfonds Sociale Woningbouw. De toekomstige ontwikkelingen op dit gebied inzichtelijk gemaakt.