• WSW Trendanalyse Omslag
  • WSW Trendanalyse Spread
  • WSW Trendanalyse Spread
  • WSW Trendanalyse Spread

Borgen voor de toekomst

WSW staat garant voor de rente- en aflossingsverplichtingen van leningen van woningcorporaties. Dit stelt hen in staat tegen zo laag mogelijke kosten sociale huurwoningen te bouwen. Om te zorgen dat dit ook in de toekomst mogelijk blijft monitort WSW of woningbouwcorporaties op korte en lange termijn aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen. Daarnaast kijkt WSW ook naar welke buffers corporaties hebben om eventuele financiële tegenvallers op te vangen. Dedato verzorgt de vormgeving van de analyse die inzicht geeft in de toekomstige ontwikkelingen op dit gebied.

design| mei 2014 | Client: WSW