• WSW website responsive
  • WSW Website Homepage
  • WSW Website Over WSW
  • WSW Website Publicaties
  • WSW Website Corporaties
  • WSW Website Gemeenten
  • WSW Website Financiers

De juiste informatie per doelgroep

WSW staat garant voor de rente- en aflossingsverplichtingen van leningen van woningcorporaties. Dit stelt hen in staat tegen zo laag mogelijke kosten sociale huurwoningen te bouwen. Om te zorgen dat dit ook in de toekomst mogelijk blijft monitort WSW of woningbouwcorporaties op korte en lange termijn aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen. Daarnaast kijkt WSW ook naar welke buffers corporaties hebben om eventuele financiële  tegenvallers op te vangen. Dedato geeft vorm aan het interactiemodel en het grafisch ontwerp van de nieuwe website, die we in samenwerking met ZigSoftware realiseren.