Trendanalyse voor Waarborgfonds Sociale Woningbouw. De toekomstige ontwikkelingen op dit gebied inzichtelijk gemaakt.