• Depot Stedelijk Museum architectuur
  • Depot Stedelijk Museum architectuur
  • Depot Stedelijk Museum architectuur
  • Depot Stedelijk Museum interieur
  • Depot Stedelijk Museum interieur

Depot voor Stedelijk Museum

Het depot is zo ontworpen dat het verouderingsproces van de opgeslagen kunstwerken door moderne technieken tot een minimum beperkt blijft. Schilderijen, sculpturen, papieren affiches, houten meubelen en metalen kunstvoorwerpen stellen verschillende eisen aan omgevingsinvloeden als luchtvochtigheid, temperatuur en daglicht. Deze aspecten hebben ervoor gezorgd dat het gebouw in feite een hightech brandkluis is geworden.

Project Depot Stedelijk Museum
Client Heren2, Nemaco Development
Function Depot, kantoren, ateliers
Address Array
Surface 9.500
architectuur| juni 2009 | Client: Heren2, Nemaco Development