TaalTrip

Tijdens een TaalTrip bezoeken basisschoolleerlingen uit groep 5 en 6 met hun klas een plek waar ze lastige woorden in een context zien, zoals een bank of vliegveld. Uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam blijkt dat leerlingen na een TaalTrip een grotere woordenschat hebben. Bovendien draagt het project bij aan het vergroten van de kennis van de wereld.

Veel kinderen beschikken over een beperkte woordenschat. Dit staat hun schoolsucces in de weg. Om de lessen aardrijkskunde, geschiedenis en biologie goed te kunnen volgen, is het belangrijk dat ze moeilijke woorden, zoals ‘pictogram’ en ‘bereikbaar’ begrijpen. Vaak gaat de betekenis van dit soort woorden pas leven als de leerlingen de woorden in de praktijk hebben ervaren.

Dedato is vanaf de start partner van JINC en verzorgt de huisstijl, de vormgeving van de website, de werkboeken en alle andere middelen.

design| oktober 2016 | Client: jINC.