• Website NBBU Homepage
  • Website NBBU Leden
  • Website NBBU Nieuws
  • Website NBBU Evenement
  • Website NBBU Thema
  • Website NBBU Bestuur
  • Website NBBU Ledenkaart
  • Website NBBU Ledenlijst
  • Website NBBU Lid Worden
  • Website NBBU Uitzendkrachten

NBBU

De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen, de NBBU, is de brancheorganisatie voor het mkb-segment in de uitzendbranche en flexmarkt. Sinds 1994 behartigt de vereniging de collectieve belangen van bijna 900 uitzendbureaus en flexorganisaties in de ruimste zin van het woord en ondersteunt hen in de bedrijfsvoering. De NBBU is bevoegd tot het afsluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten.
De vereniging weerspiegelt de kenmerken van haar achterban en van het midden- en kleinbedrijf in het algemeen. Wij zijn een compacte organisatie, makkelijk te benaderen en direct aanspreekbaar.