• Krediet bank logo
  • Krediet bank kaarten
  • Krediet bank map
  • Krediet bank enveloppen
  • Krediet bank briefpapier

De Gemeente helpt

De Gemeentelijke Kredietbank Breda maakt deel uit van Sociale Zaken (SZ), een vakdirectie van de gemeente Breda. Een belangrijke taak van SZ is de vangnetfunctie voor kwetsbare groepen in de samenleving. Een onderdeel van deze zorg is het zoveel mogelijk beperken van de risico’s die deze mensen lopen, zoals het risico op schulden.

De vorm van het beeldmerk is ontstaan uit munten van 1 en 2 euro, die een beschermend schild vormen voor degene die dit nodig hebben.