Het PanamaPaar markeert de overgang van de Indische buurt naar het Oostelijk Havengebied.