Grote bureaus relatief onbekend

Marketing Tribune, 06 oktober 2009

Nationaal Onderzoek Marketingdienstverleners (NMOD)

Het gezaghebbende blad Marketingtribune heeft Dedato ontwerpers en architecten uit Amsterdam uitgeroepen tot het bureau met het beste imago in Nederland in 2009 waar het gaat om de ontwikkeling van huisstijl en corporate identiteit.

In opdracht van het blad ondervroeg Intomart GfK klanten van in totaal 21 designbureaus naar hun oordeel. Het imago van de bureaus werd gemeten op de punten dienstverlening en persoonlijkheid. Vervolgens is het belang van beide aspecten gewogen en rolde daar een totaalscore uit, die Dedato dus op de eerste plaats zette.

De top drie kenmerken wat betreft dienstverlening onder de 688 respondenten die deelnamen aan het onderzoek waren: ‘komt met originele voorstellen’, ‘levert kwaliteit’ en ‘komt afspraken na’. Bij persoonlijkheid waren dat: ‘betrouwbaar’, ‘bekwaam’ en ‘enthousiast’.

Wat vooral bij de ondervraagde klanten van de designbureaus opviel was de corporate identiteit die Dedato maakte voor onder meer Karwei. Ook het ontwerp van het nieuwe depot voor het Stedelijk Museum in het Amsterdamse Westelijk Havengebied scoorde hoog.